Chór Harmonia

Śpiew jest szczególną formą wychwalania Boga i o tym najlepiej wiedzą członkowie chóru "Harmonia", który działa w naszej parafii.
Tradycje śpiewacze były w Bieruniu zawsze żywe, i gdy tylko w 1925 r. powstała parafia zaczął istnieć także chór. Od 1995 r. jego dyrygentem jest p.Andrzej Kojdecki. Zespół występuje w czasie uroczystości parafialnych i uczestniczy w koncertach, które organizowane są w Bieruniu i okolicy

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Mt (11,28-30)