Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci to stowarzyszenie modlitewne, które ma człowieka przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania.
Poprzez swoje modlitwy i ofiary pragniemy wyjednać dla wszystkich dobrą śmierć, a dla obojętnych religijnie i dla grzeszników - łaskę nawrócenia. Nasze dzieło zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej patronce Dobrej Śmierci. W parafii NSPJ w Bieruniu Apostolstwo Dobrej Śmierci zostało założone w 1994 r. i obecnie liczy 185 członków. Utrzymujemy ciągły kontakt z centralna Stowarzyszenia, która się mieści w Górce Klasztornej. Wspólnota nasza żywo angażuje się w życie parafialne. W każdą czwartą niedziele miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków wspólnoty. Wtedy tez gromadzimy się na nabożeństwie eucharystycznym. Członkowie ADS uczestniczą w pielgrzymkach, kwartalnych dniach skupienia, oraz rekolekcjach zamkniętych (Brenna, Górka Klasztorna). Dzięki formacji duchowej, o którą ciągle zabiegamy, jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska lokalnego i chętnie włączamy się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i samotnych. Kierujemy się zasadą: Aby zasłużyć sobie na DOBRĄ ŚMIERĆ muszę DOBRZE ŻYĆ - służąc Bogu w bliźnich. Zelatorem, a więc osobą odpowiedzialną za Stowarzyszenie, jest w naszej parafii p. Maria Renata Urbanek.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Mt (11,28-30)