Ruch Światło - Życie

Młodzi ludzie potrzebują oparcia swojej wiary na doświadczeniu wspólnoty. Spragnieni są konkretnego zaangażowania w życie parafialne. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi założony przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Ruch "Światło-Życie".
W naszej parafii już od wielu lat "oaza" jest miejscem przystani, by zaczerpnąć sił do dalszej życiowej wędrówki. Spotykamy się na cotygodniowych Mszach św. w piątek o godz. 18.00, a potem na rozważaniu Słowa Bożego i modlitwie. W czasie wakacji prawie wszyscy uczestniczą w rekolekcjach, które są szczególnym czasem "ładowania duchowych akumulatorów". Nasza wspólnota oazowa liczy ok. 40osób i ciągle otwarta jest dla wszystkich chętnych. Po za naszymi piątkowymi spotkaniami staramy się, jak najczęściej wspólnie spędzać ze sobą niezapomniane chwile, czy to przez pogodne wieczory, czy tez przez oglądanie ciekawych i pouczających filmów w naszych salkach katechetycznych. Najważniejsze jest to, że wszyscy chcą brać czynny udział w życiu wspólnoty. Wszyscy staramy się być jedni dla drugich, a naszą otwartość na ludzi opieramy na Jezusie, który nadaje sens bytu każdego człowieka.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszej wspólnocie odwiedź nasze forum:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Mt (11,28-30)