Parafialny Zespół Charytatywny

Czyny miłości to obok Eucharystii i modlitwy chyba najważniejsze sposoby wychwalania Boga. Temu dziełu służy w naszej parafii działający od trzydziestu lat Zespół Charytatywny.
Jego członkinie (a jest ich obecnie 17) włączają się w pomoc rodzinom wielodzietnym i patologicznym, osobom starszym i samotnym, dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym. Formy pomocy są różne, bo zależą od konkretnych potrzeb. Mają więc charakter paczek żywnościowych na święta, ale i zapomóg (na przybory szkolne, leki, energię elektryczną, opał). Staramy się także o wsparcie finansowe i moralne matek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, organizujemy spotkania dla seniorów naszej parafii, odwiedzamy przy okazji urodzin osoby mające powyżej 80 lat życia. Fundusze pozyskujemy ze sprzedaży świec, dochodu pochodzącego z kiermaszu parafialnego, loterii, kolekt charytatywnych i ofiar wrzucanych do skarbonki św. Antoniego.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Mt (11,28-30)