III Zakon Świętego Franciszka

III Zakon jest częścią większej rodziny zakonów i zgromadzeń franciszkańskich. Członkowie tej wspólnoty pragną w swym życiu naśladować cnoty św. Franciszka.
Poprzez modlitwę i życie duchem rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa przygotowują się na spotkanie z Panem, który pod koniec naszego życia, będzie nas sądził z miłości. Tercjarze św. Franciszka są liczą w naszej parafii zaledwie parę osób, ale liczą na wsparcie ze strony młodszych!

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Mt (11,28-30)