Chór "Harmonia"

¦piew jest szczególn± form± wychwalania Boga i o tym najlepiej wiedz± członkowie chóru "Harmonia", który działa w naszej parafii.
Tradycje ¶piewacze były w Bieruniu zawsze żywe, i gdy tylko w 1925 r. powstała parafia zacz±ł istnieć także chór. Od 1995 r. jego dyrygentem jest p.Andrzej Kojdecki. Zespół występuje w czasie uroczysto¶ci parafialnych i uczestniczy w koncertach, które organizowane s± w Bieruniu i okolicy