III Zakon Świętego Franciszka

Członkowie tej wspólnoty pragną w swym życiu naśladować cnoty św. Franciszka.
Poprzez modlitwę i życie duchem rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa przygotowują się na spotkanie z Panem, który pod koniec naszego życia, będzie nas sądził z miłości. Tercjarze św. Franciszka są liczą w naszej parafii zaledwie parę osób, ale liczą na wsparcie ze strony młodszych!