Grupa Misyjna

Inspiracją do powstania naszej grupy stał się Tydzień misyjny, jaki rokrocznie przeżywany jest w Kościele w październiku.
Pomyśleliśmy: a może udałoby się coś więcej dać z siebie i pomóc misjonarzom, którzy głoszą naukę o Chrystusie w Afryce, Azji, czy Ameryce. Zaprosiliśmy do naszego gimnazjum o. Zbigniewa Majewskiego - misjonarza werbistę, który pracował w Burkina Faso. I tak się zaczęła nasza przygoda z misjami! Jak dotąd udało nam się przeprowadzić "Misyjne Kolędowanie" na terenie naszej parafii, w szkole rozprowadzaliśmy wyroby afrykańskie i zbieraliśmy pieniądze na budowę gimnazjum w Afryce i ciągle zbieramy znaczki, które też są formą pomocy misjom.